MÓJ KOSZYK

Artykuły 0
Suma częściowa 0.00zł

Podgląd
Sprawdź

  Waluty

  Kategorie

  Popularne Kategorie

WARUNKI

I. Warunki realizacji zamówienia

1. Po dostarczeniu towaru ryzyko przechowywania przechodzi na stronę kupującego.

2. Wszystkie towary są własnością Puckator Sp.z.o.o. dopóki nie zostanie uiszczona pełna cena zakupionego towaru.

3. Dla istniejących kont i nowo tworzonych po przeprowadzeniu procesu uwiarygodniającego zostanie dodana możliwość na zamówienie do 30 dni od wystawienia faktury.

4. Dla nowo kupujących nieposiadających historii kredytowej możliwość zakupu będzie wyłącznie na zasadzie zapłaty: przelewem, gotówką, czekiem lub kartą kredytową.

5. Podawane ceny nie zawierają kosztu transportu, który zostanie dodany na podstawie naszych specjalnych zniżkowych stawkach. Koszt wysyłki zależy od wielkości i wagi zamawianych towarów.

6. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie przez Puckator Sp.z.o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail.

7. Po otrzymaniu przez kupującego potwierdzenia zamówienia od Puckator Sp.z.o.o., dopiero uznaje się, że zamówienie zostało przyjęte i doszło do zawarcia umowy. Potwierdzenie oraz informacja o wysłaniu towaru będzie przesłane na adres e-mail kupującego podany podczas składania oferty.

II. Informacje

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego chęci zawarcia umowy poprzez precyzyjną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie internetowej Puckator Sp.z.o.o. wykonuje obowiązki informacyjne, wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia, danych identyfikujących Puckator Sp.z.o.o., łącznej cenie, prawa odstąpienia od umowy.

2. Puckator Sp.z.o.o. udostępnia informacje ostrzeżenie na wszystkie produkty, które tego wymagają. Wszystkie produkty posiadające element zawierający małe i ostre części muszą być sprzedawane wyłącznie dorosłym kolekcjonerom. Pod żadnym pozorem nie mogą być sprzedawane do dzieciom lub osobą dorosłych, która chce tą zabawkę przekazać dziecku. W momencie zamówienia tego typu produktów wraz z mailem potwierdzającym zamówienie zostaną wysłane informacje ostrzegające o niebezpiecznych elementach.

III. Zwrot i wymiana towaru

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.

2. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być składane na piśmie na adres: Puckator Ltd, Lowman Works, East Taphouse, Liskeard, Cornwall, PL14 4NQ.

3. lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e –mail: sprzedaż@puckator-hurt.pl

4. Puckator Sp.z.o.o. przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

5. Puckator Sp.z.o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez kupującego na jego rzecz płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Przy czym jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył kupujący, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonana płatność za towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za towar. W razie, gdy kupujący zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu numer rachunku bankowego.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Puckator Sp.z.o.o. lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Puckator Sp.z.o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Puckator Sp.z.o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy przesłać na adres: Zwroty Puckator, I Maja 6, 68-120 Iłowa wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie towaru u Puckator Sp.z.o.o.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Kupujący ma prawo wymiany towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru.

12. Podstawą dokonania wymiany towaru przez kupującego jest oryginał faktury VAT lub inny dokument potwierdzający zakup towaru.

13. Wymieniany towar musi znajdować się w stanie niezmienionym oraz w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Towar nie może nosić znamion uszkodzenia, używania, zabrudzenia, zarysowania lub śladów innych uszkodzeń.

14. Puckator Sp.z.o.o. ponosi koszty dostarczenia wymienianego towaru. Przy czym jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Natomiast koszt wysyłki towaru wymienionego ponosi kupujący.

15. Reklamacje są przyjmowane na adres mailowy:obslugaklienta@puckator-hurt.pl opisując rodzaj uszkodzenia, potwierdzenie zdjęciami oraz przesłanie kodów produktów uszkodzonych produktów. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni roboczych. 

IV. Prawa autorskie

1.  Wszystkie projekty stron internetowych, tekstów, grafik, ich wybór i układ, wszystkie kompilacje oprogramowania bazowego kodu źródłowego, oprogramowania (w tym apletów) i wszystkie inne materiały na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim Puckator Sp.z.o.o. oraz jej spółek zależnych lub prawami ich dostawców technologii.

2.  Udziela się zgody na elektroniczne kopiowanie i drukowanie części strony jedynie w celu złożenia zamówienia z Puckator Sp.z.o.o. lub korzystania z tej strony w celach zakupowych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów z tej strony internetowej - w tym powielanie w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikacja, rozpowszechnianie lub publikowanie - bez uprzedniej pisemnej zgody Puckator Sp.z.o.o. jest surowo zabronione.

V. Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych jest Puckator Sp.z.o.o. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

2.  Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, a wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych następuje wraz ze złożeniem przez niego oferty.

3.  Kupujący ma dostęp do treści swoich danych osobowych, ma prawo je uzupełniać, uaktualniać, prostować i poprawiać w każdym czasie, jak również może żądać wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

VI. Warunki korzystania z serwisu www W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Puckator Sp.z.o.o. zapewnia stronie i jej zawartości działanie. Zrzeka się jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do niniejszej strony internetowej.

VII. Znak towarowy Puckator zamieszczony na niniejszej stronie internetowej jest zarejestrowanym znakiem towarowym Puckator Ltd w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej witrynie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. VIII. Postanowienia końcowe

1.  Kupujący oświadcza, że przed zawarciem z umowy zapoznał się z Regulaminem.

2.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

3.  Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i może być zmieniony z ważnych przyczyn.


Instagram Puckator Twitter Puckator Facebook Puckator Pinterest Puckator
  Informacje

  Extra

  Nowość  więcej

  Oferty specjalne

  Zabezpieczona strona

PurplePuffin Geschenke

Puckator Dropship